Traffic - inżynieria drogowa

Firma "Traffic - Inżynieria Drogowa mgr inż. Bronisław Szafarczyk" istnieje od 1990 r. 

Wykonujemy kompleksowe opracowania projektowe z zakresu drogownictwa i inżynierii ruchu drogowego - z pełnym zakresem wstępnych badań geologiczno - laboratoryjnych, prac geodezyjnych oraz  projektów branżowych. Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Więcej

Audyt bezpieczeństwa ruchu Drogowego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej wymaga ustanowienia procedur przeprowadzania ocen wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oceny wpływu na Brd i audyty Brd mają być przeprowadzane w odniesieniu do wszystkich projektów infrastruktury

Projekty

 

Drogi klasy G i klasy Z

  • inwestor:         Zarząd Dróg Wojewódzkich Kraków
  • funkcja:          SPRAWDZAJĄCY    (Współpraca z Biurem AUTOSTRADA II Katowice)
2013
Więcej